تاملی در نتایج یک نظرسنجی

عناوین مطالبی که در رابطه با این موضوع

در سایت جامعه مهندسین90 درج شده اند، بشرح ذیل می باشند:

تجزیه و تحلیل جامعه مهندسین90 درخصوص حادثه ناشی از گودبرداری در م13 تهران

مسئولی که حقائق را در حوادث گودبرداریهای اخیر، فاش و از آن دفاع کرد!

پلیس هایی که برای جلوگیری از بزرگترین تخلف در ساخت و ساز پایتخت همچنان ناتوانند!

/ 0 نظر / 38 بازدید