مهندس خلاق با اخلاق

علم و فناورى یکى از پایه‌هاى اقتدار اقتصادى یک ملت است. یک ملت با داشتن دانش پیشرفته، فناورى پیشرفته، هم به ثروت میرسد، هم به استغناى سیاسى میرسد، هم آبرومند میشود، هم دستش قوى میشود. به خاطر کلیدى بودن مسئله‌ى پیشرفت علم و فناورى، من نسبت به این مسئله حساسم. مظلوم پیروز

دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
4 پست
یادداشت
7 پست
انتخابات
1 پست
بتن_سبک
1 پست
جوانان
1 پست
آینده
1 پست
راهکار
1 پست
کاهش_خطر
1 پست